Cytologia cienkowarstwowa + Badanie CINtec PLUS p16/Ki-67, 324

Cytologia cienkowarstwowa + Badanie CINtec PLUS p16/Ki-67, 324

zł.

To najlepsza oferta dostępna w sieci!

Liczba ofert: 0
Ilość sklepów: 0

Ceny od zł. do zł.

Opis Cytologia cienkowarstwowa + Badanie CINtec PLUS p16/Ki-67, 324

Badanie polega na wykonaniu cytologii cienkowarstwowej i testu CUNtec PLUS p16/Ki-67 z jednego materiału.

Cytologia LBC jest badaniem opartym na innowacyjnej technologii cienkowarstwowej, dzięki której otrzymany w badaniu obraz jest bezspornie dokładniejszy w przypadku klasycznego badania cytologicznego. Cytologia LBC w ostatnich latach wypiera klasyczne metody cytologiczne na całym świecie, dając pacjentowi komfort starannie wytworzonego badania.

CINtec PLUS p16/Ki67 to test namierzający zmiany nowotworowe na poziomie komórkowym we wczesnym stadium ich rozwoju. Pozwala zidentyfikować komórki z zaburzonym cyklem komórkowym, spowodowanym infekcją wysoko okogennym wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Pozwala zaobserwować zmiany tam, gdzie rutynowe badanie cytologiczne nie dostarczyło wystarczających danych (ASCUS albo LSIL). ASCUS to atypowe komórki nabłonka płaskiego o nieokreślonym znaczeniu, LSIL- zmiany minimalnego stopnia w komórkach nabłonka płaskiego.

Badanie p16/Ki67 jest testem immunologicznym opierającym się na przeciwciałach monoklonalnych skierowanych przeciwko białku p16 w preparatach cytologicznych. Dodatkową zaletą testu jest występowanie drugiego markera - białka proliferacji komórkowej Ki67. Badanie znamionuje wysoka czułość i swoistość.

Materiał do badań: wymaz z kanału szyjki macicy zawieszony w podłożu CytoFast
Sposób przesyłania: temp. Otoczenia
Metodyka badań: cytologia cienkowarstwowa, technologia immunocytochemiczna
Czas realizacji: 14 dni roboczych