Badanie CINtec PLUS p16/Ki-67, 321

Badanie CINtec PLUS p16/Ki-67, 321

zł.

To najlepsza oferta dostępna w sieci!

Liczba ofert: 0
Ilość sklepów: 0

Ceny od zł. do zł.

Opis Badanie CINtec PLUS p16/Ki-67, 321

P16/Ki67 to test wykrywający zmiany nowotworowe na poziomie komórkowym we wczesnym stadium ich rozwoju. Pozwala zidentyfikować komórki z zaburzonym cyklem komórkowym, spowodowanym infekcją wysoko okogennym wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Pozwala zaobserwować zmiany tam, gdzie rutynowe badanie cytologiczne nie dostarczyło wystarczających danych (ASCUS lub LSIL). ASCUS to atypowe komórki nabłonka płaskiego o nieokreślonym znaczeniu, LSIL- zmiany nieznacznego stopnia w komórkach nabłonka płaskiego.

Badanie p16/Ki67 jest testem immunologicznym opierającym się na przeciwciałach monoklonalnych skierowanych przeciwko białku p16 w preparatach cytologicznych. Dopełniającą zaletą testu jest obecność drugiego markera - białka proliferacji komórkowej Ki67. Badanie cechuje wysoka czułość i swoistość.

Dlaczego warto wykonać badanie p16/Ki-67:
Badanie p16/Ki-67 w połączeniu z badaniem cytologicznym, może zapewnić potrzebny dodatek w wyjaśnianiu skomplikowanych przypadków: ASC-US, LSIL, ASC-H, zmiany gruczołowe, powtarzające się pozytywne wyniki testów DNA HPV.

Czym różni się test p16/Ki67 od testu HPV28:

  • namierza stan chorobowy spowodowany infekcją wirusem HPV, nie zaś infekcję HPV jako taką.
  • Nie każda infekcja wirusem HPV kończy się stanem chorobowym. Znanych jest około 250 genotypów wirusa HPV, w tym 40 powodujących zakażenia narządów moczowo-płciowych. Większość z nich nie ma znaczenia klinicznego, ponieważ nie wywołują objawów i ustępują samoistnie.


Infekcja wirusem HPV a ryzyko nowotworu:
długotrwała infekcja tzw. Genotypem wysokiego ryzyka (onkogennym) wirusa HPV może doprowadzić do rozwoju raka szyjki macicy, pochwy lub sromu u kobiet albo raka prącia u panów. Za zakażenia onkogenne odpowiadają w 70% genotypy 16 i 18 HPV.
Zakażenia wirusami HPV o genotypach tzw. niskiego ryzyka mogą powodować natomiast zmiany skórne objawiające się jako brodawki płciowe, a także kłykciny kończyste. Są one przystępne do leczenia i nie stanowią ryzyka rozwoju nowotworu.

Białko p16INK4a jest aktualnie najmocniej obiecującym markerem w profilaktyce raka szyjki macicy.
Pełni znaczną rolę w kontroli procesu komórkowego. Jest częścią kaskady sygnałów, które zatrzymują podział komórki podczas różnicowania komórkowego. Dojrzałe komórki nabłonkowe cechują się niskim, ledwie wykrywalnym, poziomem białka p16. Natomiast zainfekowane onkogennym wirusem HPV komórki szyjki macicy wykazują istotnie podwyższony poziom ekspresji białka p16.

Kto powinien wykonać badanie p16/Ki-67:
Badanie skierowane jest do pacjentek, u których badanie cytologiczne wykazało zmiany rodzaju ASCUS, LSIL albo zmiany trudne w interpretacji. Dzięki badaniu p16/Ki-67 możemy uzupełnić wynik cytologii bez konieczności poddawania się dodatkowym badaniom.

Co oznacza dodatni wynik testu:
Dodatni wynik testu p16/Ki-67 oznacza zaburzenie dobrego procesu komórkowego spowodowane przetrwałą infekcją wirusem HPV. O dalszej diagnostyce ( np. Genotypowanie wirusa HPV) i leczeniu decyduje lekarz ginekolog.

Materiał do badań: wymaz z kanału szyjki macicy zawieszony w podłożu CytoFast
Sposób przesyłania: temp. Otoczenia
Metodyka badań: technika immunocytochemiczna
Czas realizacji: 14 dni roboczych