Preparat do biodegradacji szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków Microbec Ultra 1 kg

Preparat do biodegradacji szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków Microbec Ultra 1 kg

39 zł.

To najlepsza oferta dostępna w sieci!

Liczba ofert: 1
Ilość sklepów: 1

Ceny od 39 zł. do 39 zł.

Microbec 1kg to preparat do biodegradacji zawartości szamba. Systematyczne stosowanie Microbec'u zmniejsza częstotliwość opróżniania szamba, usuwa nieprzyjemny zapach i udrażnia system...

Microbec 1kg to preparat do biodegradacji zawartości szamba. Systematyczne stosowanie Microbec'u zmniejsza częstotliwość opróżniania szamba, usuwa nieprzyjemny zapach i udrażnia system...

Opis Preparat do biodegradacji szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków Microbec Ultra 1 kg

Preparat do biodegradacji zawartości szamba. Zniża częstotliwość opróżniania szamba, eliminuje nieprzyjemny zapach i udrażnia system...
Microbec ultra Preparat do szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków 1 kg i WC Bio Żel 500 ml

Nazwa towaru uregulowana prawnie
Preparat do szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków
WC BIO Żel

firma
Microbec

właściwości
aromat cytrynowy, musująca formuła, 3-fazowe działanie, do 400 mln bakterii w miarce, wystarcza na 40 tygodni, WC BIO Żel: wspomaga działanie preparatu do szamb Microbec

Zawartość opakowania
Microbec ultra Preparat do szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków 1 kg, Microbec WC BIO Żel 500 ml

producent standaryzowana
producent: Microbec

Adres firmy
ul. Karpia 24
61-619 Poznań

Opis produktu
Microbec ultra Preparat do szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków
Mikrobiologiczny preparat enzymatyczny do biodegradacji zawartości szamba. Systematyczne użytkowanie Microbec'u ogranicza częstotliwość opróżniania szamba, wspomaga pracę przydomowych oczyszczalni ścieków, usuwa nieprzyjemny aromat i udrażnia system instalacji sanitarnej.

Działanie preparatu: Microbec zawiera wyspecjalizowane kultury bakterii, a także enzymy, które przyspieszają naturalny proces rozkładu resztek naturalnych. Nieczystości, papier, resztki roślinne, a także tłuszcze ulegają biodegradacji. 3-fazowe działanie Microbec'u zapewnia szybki i produktywny rozdział zanieczyszczeń, które podlegają upłynnieniu, a następnie enzymatycznemu rozkładowi do całkowicie bezpiecznych i przyjaznych środowisku związków prostych i wody. Pozwala to na wyczyszczenie szamba z nagromadzonych osadów, a także zmniejsza częstotliwość opróżniania zbiornika. Stosowanie silnych środków dezynfekcyjnych zawierających chlor, antybiotyków oraz wzrost ilości oprowadzanych skażeń może ograniczyć efektywność działania Microbec'u.
Dla zapewnienia korzystnego działania preparatu zaleca się zwiększenie dawki podtrzymującej lub używanie bezchlorowych preparatów do czyszczenia toalet np. Microbec WC Bio Żel. Maksymalną wydajność Microbec'u osiągamy stosując go systematycznie.

- progresywne rozwiązanie dla każdego typu szamba (także biologicznego) i organicznych przydomowych oczyszczalni ścieków
- do używania w domach i na działkach rekreacyjnych,
- uwalnia od konieczności częstego opróżniania zbiornika,
- do 400 mln bakterii w dawce
- zalecane jest użytkowanie łącznie z Microbec WC BIO Żel do czyszczenia urządzeń sanitarnych

Microbec WC BIO Żel
Żel do czyszczenia sanitariatów w instalacjach, w których wykorzystywane są preparaty do biodegradacji zawartości szamba, a także połączonych z przydomową oczyszczalnią ścieków. Specjalna formuła preparatu sprawne czyszczenie, nie niszcząc przy tym naturalnej flory bakteryjnej zbiorników.
- usuwa brud, osady z kamienia i nieprzyjemny zapach.
- Sosnowy aromat zagwarantuje higieniczną świeżość.
- Systematyczne stosowanie preparatu uniemożliwia zapychaniu przewodów kanalizacyjnych i zamulaniu szamba.
- Specjalnie wyprofilowana butelka zapewnia wygodę stosowania i ułatwia mycie trudno dostępnych miejsc muszli.

O marce
bezchlorowy Microbec WC BIO Żel
Microbec WC BIO Żel nie gromadzi chloru, który niszczy dostarczone w Microbec'u szczepy bakterii.
Microbec WC BIO Żel podtrzymuje działanie Microbec'u, zapewniając równocześnie pełną higienę urządzeń sanitarnych.

Pozostałe informacje
Microbec WC BIO Żel - produkt nie jest asygnowany do samodzielnej sprzedaży.

Company Name
BROS Sp.j.

Przygotowanie i wykorzystywanie
Microbec Ultra Preparat do szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków
Miarkę (25 g) wsypać do toalety i dokładnie spłukać wodą.
Dawka początkowa: 2 miarki na 3 m³
Dozowanie podtrzymujące według tabeli.

Dozowanie podtrzymujące
ilość preparatu 1 miarka tygodniowo (25 g) / objętość szamba na każde 2-3 m³ obszerności szamba
1 kg = 40 miarek

Reaktywacja po przerwie w używaniu:
2 dni po 2 miarki, dalej jak w tabeli. W sytuacji dłuższej przerwy w wykorzystywaniu, w pierwszym tygodniu podwoić dawkę.

Microbec WC BIO Żel
wykorzystywanie:
- starannie pokryć muszlę
- pozostawić na 20 min
- spłukać wodą
Do uzyskania najlepszych efektów stosować 2 razy w tygodniu. W przypadku silnych zabrudzeń powtórnie umyć muszlę. Nie stosować w połączeniu ze środkami odkażającymi i czyszczącymi zawierającymi chlor.

wariant przechowywania
typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia

rodzaj opakowania
typ: Opakowanie

wymiar
Wymagana wysokość na półce: 236
Wymagana szerokość na półce: 196
Wymagana głębokość na półce: 90

Waga
Waga brutto: 1681

Sprzedaż jednostkowa
Wysokość: 236
Szerokość: 196
Głębokość: 90

Adres producenta
BROS Sp.j.
ul. Karpia 24
61-619 Poznań

Adres zwrotny
BROS Sp.j.
ul. Karpia 24
61-619 Poznań
tel.: (61) 826 25 12
e-mail: biuro@bros.pl
www.bros.pl

Telefon/Fax kontaktowy
618262512

Email kontaktowy
biuro@bros.pl

Adres internetowy
www.bros.pl

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa
Microbec Ultra Preparat do szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków
Środki ostrożności: P102 bronić przed dziećmi. Oczy przemyć wodą, skórę wodą z mydłem. W razie potrzeby albo połknięcia skontaktować się z lekarzem.

Microbec WC BIO Żel
Środki ostrożności
Uwaga
H319 Działa drażniąco na oczy. P264 dokładnie umyć ręce po użyciu. P280 Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu. P102 bronić przed dziećmi. P305+P351+P338 w sytuacji DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą poprzez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można jezlikwidować. Nadal płukać. P337+P313 w sytuacji utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Oczy przemyć wodą, skórę wodą z mydłem. W razie przypadkowego spożycia skontaktować się z lekarzem. Ośrodek Toksykologiczny w Warszawie, tel.: (22) 619 66 54. Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, z dala od dzieci i zwierząt.

Języki na opakowaniu
polski

Regulacje CLP
wykrzyknik: Uwaga

Język towaru
Główny język opisu: polski
Język informacji: polski